standard-title Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Wieloletnie doświadczenie, poznanie potrzeb wielu klientów i doskonała atmosfera w jakiej pracujemy, to nasze największe atuty. Dbamy o dobrą współpracę i inwestujemy w doświadczoną kadrę. Posiadamy również własne zaplecze sprzętowo - magazynowe. Zależy nam na najwyższej jakości i komforcie mieszkańców.

Prowadzimy rzetelną obsługę administracyjno- prawną, dbamy o kompleksową obsługę techniczną budynków, w tym naprawy i konserwacje. Zajmujemy się również rozliczeniami finansowymi i księgowymi. Dążymy do najbardziej optymalnego wykorzystania dostępnych funduszy. Naszą ofertę dopasowujemy do potrzeb i indywidualnych warunków Wspólnot. Dokładamy wszelkiej staranności by sumiennie wypełnić wszelkie obowiązki, jakie na zarządców nieruchomości nakładają przepisy.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami:

Obsługa administracyjno-prawna, w tym:

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych w przypadku gdy nie są pokrywane przez właścicieli lokali.
 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów.
 • Zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci.
 • Zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku.
 • Opracowywanie uchwał, w tym statutu Wspólnoty i regulaminów.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego, zasiłków z pomocy społecznej, itp.
 • Wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz Wspólnoty, bądź potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen i warunków zawieranych umów.
 • Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, a także w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej danej nieruchomości.
 • Odczytywanie stanów liczników mediów.

Obsługa techniczna, w tym:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
 • Nadzór i zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Egzekwowanie prawidłowego wykonania umów na zlecone prace modernizacyjne i remontowe.
 • Przygotowanie, nadzór nad realizacją (lub realizacja we własnym zakresie) remontów, inwestycji, czy modernizacji.

Obsługa finansowo-księgowa, w tym:

 • Zakładanie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Dokonywanie transakcji finansowych dot. Wspólnoty poprzez rachunek bankowy.
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę zasadami.
 • Przedstawianie na wniosek właścicieli lokali aktualnych informacji o stopniu realizacji planu gospodarczego, o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej, itp.
 • Rozliczanie zaliczkowych opłat z tytułu dostarczania mediów (tzw. świadczeń) na rzecz właścicieli lokali.
 • Rozliczanie zaliczkowych opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rzecz właścicieli lokali.
 • Prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz Wspólnoty, również w postępowaniu sądowym.
 • Przygotowywanie projektu planu gospodarczego Wspólnoty oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania, oraz inne zadania i czynności wynikające z postanowień uzgodnionych ze Zleceniodawcą, zapisanych w zawartej umowie.

Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie. Doświadczenie pozwala nam wypracować najlepsze rozwiązania dla klientów i mieszkańców, w szczególności:

 • obniżyć koszty eksploatacji nieruchomości
 • lepiej kontrolować zasadność kosztów
 • dopracować czytelny system rozliczeń i sprawozdań
 • inwestować w doświadczoną kadrę i zaplecze organizacyjne
 • zachować bezpieczeństwo nieruchomości, dzięki doskonałej organizacji, niezawodnej kadrze, ubezpieczeniom i jednoznacznej umowie.